آگاهی از برند


آگاهی از برند

اگاهی از برند بخشی از برند و به معنای آشنایی مصرف کننده با موجودیت و میزان در دسترس بودن محصول است.یعنی مشتری تا چه میزان یک محصول خاص را به یک برند ربط می دهد. به عبارت دیگر بخشی از بازار که آگاهی قبلی از برند دارد.

آگاهی از برند شامل بازشناسی یا شناخت برند و یادآوری برند است. شناخت برند یعنی توانایی مصرف کننده در تایید یا شناخت آگاهی قبلی از برند وقتی که آن برند خاص را به او نشان داده شده یا زمانی که درباره آن برند از او سوال می شود. به عبارت دیگر مصرف کننده برندی که قبلا دیده یا شنیده به درستی تمییز دهد. درحالی که یادآوری برند توانایی مصرف کننده در بازیابی برند از ذهن خود هنگامی که با طبقه محصول، نیاز برآورده شده توسط طبقه محصول یا نشانه های دیگری مواجه می شود. پس یاداوری برند نیازمند این است که مصرف کننده زمانی که نشانه ای میبیند یا به آن طبقه کالا اشاره میشود به درستی برند را از حافظه خود فرا بخواند. به طور کلی شناخت برند از یادآوری آن از ذهن آسان تر است.

 

آگاهی از بادسادگی نام برند و راحتی در تلفظ آن ارتباط مستقیم دارد.به عنوان مثال کوکاکولا به عنوان cc شناخته شده است.

 

_

آگاهی از برند را در دو دسته میتوان طبقه بندی کرد.

اندازه گیری میزان یادآوری برند: یعنی زمانی که دسته بندی کالاها به مصرف کننده نشان داده می شود بتواند برند شما را از بین لیست برندها شناسایی کند.

یادآوری سریع برند: هنگامی که در مورد طبقه محصول از او سوال می شود برند شما اولین برندی باشد که در طبقه محصول به ذهن مشتری میرسد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.